Lyngby Taarbæk Kommune

Lyngby Taarbæk KommuneLyngby Taarbæk Kommune

Mobilt Akut Team

Læs her hvad MAT er og hvem der kan bruge ordningen.

Mobilt Akut Team

I 2014 åbnede Møllebo et Mobilt Akut Team, i daglig tale kaldet MAT. Teamet består af særligt uddannede sygeplejersker, som udfører det akutte tilbud  i borgernes eget hjem.

- MAT sygeplejerskerne yder kompleks og akut sygepleje til borgere der er tilset af hjemmesygeplejerske, har været i kontakt med egen læge eller 1813.

- MAT sygeplejersken kortlægger borgerens akutte behov for sygepleje ud fra særlige principper kaldet ABCDE og ved hjælp af måling af vitale værdier i scoringssystem EWS - early warning score.

- MAT sygeplejersken udfører lægeordinationer og behandling i samråd med egen læge i dagtimerne, lægeteam hverdage kl. 16-20, i weekender 10-18 samt 1813 læger.

- MAT sygeplejerskens særlige indsats retter sig mod udredning af:

  • Dehydratio (væskeunderskud)
  • UVI (urinvejsinfektion)
  • KOL i forværring (kronisk lungesygdom)
  • Pneumoni (lungebetændelse)
  • Obstipation/diarré (forstoppelse/tynd mave)
  • Ændring i borgerens funktionsniveau

 

Visitation til ovenstående tilbud

Følgende kan visitere borgeren til et tilsyn af MAT:
• Almen praktiserende læger 
• Hjemmesygeplejen

Træningscenter Møllebo

 

Siden er sidst opdateret den 29.06.2018