Lyngby Taarbæk Kommune

Lyngby Taarbæk KommuneLyngby Taarbæk Kommune

Mission/vision

Her kan du læse Træningsenhedens mission/vision

Mission/vision

Det er træningsenhedens mission at yde rehabilitering og genoptræning til borgere med henblik på at generhverve tabte færdigheder og vedligeholdelse af funktionsniveau for herigennem at bidrage til borgerens livskvalitet.

Det er træningsenhedens vision at borgeren oplever et højt kvalificeret, individuelt tilpasset og sammenhængende rehabiliterings- og genoptræningsforløb. At borgeren i høj grad oplever at målene for træningen bliver opfyldt.

Siden er sidst opdateret den 29.06.2018