Lyngby Taarbæk Kommune

Lyngby Taarbæk KommuneLyngby Taarbæk Kommune

Midlertidige- og omsorgspladser

Her kan du læse om hvad midlertidige og omsorgspladser er og hvem der kan gøre brug af disse.

Midlertidige pladserPå Træningscenter Fortunen er der 9 midlertidige pladser og på Træningscenter Møllebo er der 42 pladser fordelt på 28 midlertidige pladser og 14 omsorgspladser
For at komme på en midlertidig plads, skal man visiteres af en koordinerende sygeplejerske eller visitator i kommunen. De midlertidige pladser bliver oftest brugt til borgere, der har været indlagt på hospitalet, men borgeren kan også blive bevilget en midlertidig plads direkte fra eget hjem.
Et midlertidigt ophold kan være begrundet af flere problemstillinger. Under opholdet på midlertidige pladser vil personalet i samråd med borger og pårørende vurdere, hvilke foranstaltninger borgeren har behov for.


Årsager til midlertidigt ophold


• en vurdering af behovet for et intensivt genoptræningsforløb på trænings-center Fortunen som fx indbefatter et døgnophold på et rehabiliterings afsnit med specialiseret personale.

• en vurdering af behovet af et plejehjems tilbud

• en vurdering af behovet for at komme sig efter en sygdomsperiode


Til afdelingen for midlertidige pladser er tilknyttet fysioterapeuter, ergoterapeuter og specialiseret plejepersonale.
Den træningsmæssige og plejemæssige indsats over for borgerne vil altid være en tværfaglig vurdering, på baggrund af den konkrete borgers situation.

Hvis du får tilbudt en permanent plejebolig, mens du opholder dig på en af kommunens midlertidige pladser, kan du kun sige nej tak til den tilbudte bolig én gang. Herefter skal du acceptere det næste tilbud om plejebolig. Hvis du også siger nej til dette tilbud, skal du tilbringe resten af ventetiden på den ønskede plejebolig i dit eget hjem.


Hvis du ikke kan tilbringe ventetiden i eget hjem og vælger at flytte til den tilbudte plejebolig, kan du fortsat være på venteliste til den ønskede plejebolig.


Hvis du vil se pjecen om midlertidigt ophold, klik her. 


Omsorgspladser


På Træningscenter Møllebo er der 14 omsorgspladser. Disse pladser stilles til rådighed for borgere, som har et behov for pleje og omsorg, som ikke kan varetages af hjemmeplejen. Det er hjemmesygeplejersken i samarbejde med personalet på Træningscenter Møllebo der visiterer til disse pladser. Opholdet har altid det sigte at borgeren skal hjem igen

 

 

Siden er sidst opdateret den 29.06.2018